loader image
SAYBİR

SAĞLIK YÖNETİMİ BİRLİĞİ

Sağlık sektöründe, çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesine sağladığı katkılarıyla.

Hoşgeldiniz

Sağlık Yönetimi Birliğinde Gönüllü olabilirsiniz.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Sağlık Yönetimi Birliği derneği olarak temel amacımız, geleneksel değerler ve yenilikçi uygulamalar ile Sağlık Yönetimi mesleğini uluslararası alanda ve Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmek, sağlık politikalarına ve planlamalarına katkıda sağlayacak bilimsel, sektörel ve mesleki çalışmalar yapmak ve sağlık yöneticilerine ve sağlık yöneticisi adaylarına değişen ulusal ve uluslararası konjonktüre göre uygun en iyi yolu göstermektir.

Yenilikçilik

Son yıllarda yıkıcı teknolojilerin etkisinin artması, çevresel koşulların değişmesi, sağlık statüsünü belirleyen faktörlerin etkisinin daha fazla hissedilmesi, yaşlanan nüfus, sağlık hizmetlerindeki maliyet artışı, girişimcilik faaliyetlerinin sayısındaki artış, sağlık politikalarında ve sistemlerinde yaşanan değişimler sağlık hizmetlerine farklı bir dinamizm kazandırmıştır. SAYBİR olarak bizler, değişen tüm koşulları dikkatli şekilde takip edecek ve uygulamalarımızı yenilikçi bir düşünce ile organize edeceğiz.

Katılımcılık

Sağlık sisteminin tüm paydaşları ile bağlarımızı güçlük tutarak faaliyetlerimizde ve çalışmalarımızda paydaşlarımızın katılımını sağlayacak, fikirlerini önemseyecek ve kararlarımıza dahil edeceğiz.

Dürüstlük

Her türlü şart ve koşulda, şeffaflık ilkesi ile tüm faaliyetlerimizde ve bilimsel çalışmalarımızda dürüstlük ilkesinden ayrılmayacağız.

Tarafsızlık

Bilimsel ahlak ve toplumsal adalet anlayışı ile tüm faaliyetlerimizi taraf tutmadan, ayrım yapmadan, tüm görüş ve düşüncelere saygı çerçevesinde sürdüreceğiz.

Eşitlik

Tüm faaliyetlerimiz süresince, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin herkese ve her düşünceye eşit mesafede olacağız.

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞTEN AYDINLIK GELECEĞE

Sağlık Yönetimi Birliği Derneğini yani SAYBİR’i 2010 yılında Ankara’da kurduk. Derneği kurarken temel amacımız, sağlık yönetiminde profesyonel ve çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli katkıyı sağlamaktı.

Sağlık yöneticilerimizin veya yönetici adaylarımızın mesleki gelişimlerinin sağlanması, yöneticilerin kendi aralarındaki iletişimin güçlendirilerek dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaşması amaçlanmıştır.

Misyonumuz

Toplumdaki her bireye ihtiyaç duyduğu kaliteli, güvenilir sağlık hizmetinin hakkaniyete uygun biçimde sunulmasında, sağlık sektörünün yönetiminde profesyonel çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi noktasında sağlık kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde, sağlık ve sosyal güvenlik politikaları geliştirmektir.

Vizyonumuz

Sağlık sektöründe, çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesine sağladığı katkılarıyla, Türkiye de ve Dünya da tanınan, saygın, referans kabul edilen sivil toplum kuruluşu olma

Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group sağlık yönetimi ve ilgili diğer disiplinlerinde içinde olduğu konularda araştırmalar yapmak, üniversite öğrencilerinin bilimsel bilgi ve yeteneğini geliştirmek ve bilime olan merakı canlandırmak amacıyla SAYBİR Derneği altında kurulmuş bir araştırma topluluğudur. Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group araştırma topluluğunun koordinatörlüğünü SAYBİR yönetim kurulu adına dernek başkan yardımcısı Öğr. Gör. Özgür İnce koordinatör olarak görev yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU

KURUMSAL KİMLİK VE MEDYA

İndirilebilir Dokümanlar ve Arşivler

MEVZUAT & YÖNETMELİK ARA

Renk Kodları

Logotype’da, Kırmızı, Lacivert ve Siyah renkler kullanılmıştır. Kırmızı renk; canlılık ve dinamizmin rengidir. Ataklık, azim ve kararlılığı temsil eder. Lacivert renk; otorite ve verimliliği temsil eder. Aynı zamanda toplumsal düzen ve güven ortamını çağrıştırmaktadır. Siyah renk; kurumsallığın, ciddiyetin ve kararlılığın rengidir. Logotype ile  bu kavramlarla özdeşleştirilmiştir.

93;62;0;0  – #055da9

0;98;95;0 – #e40f18

LogoType

Logotype’ın amblemi “S” harfi formundan oluşan Alev şeklinde tasarlanmıştır. Logotype’da  üç adet “S” harfi aşağıya doğru incelen çizgiler ile  birbirine bağlanmıştır.  Aydınlatan ve Öncülük eden anlamları ile birbirine bağlanması Yönetimde Birliği sembolize ederken,Korumayı, Güvence Altına Almayı ve Biraraya Getirmeyi ifade eder. Logotype’a bir bütün olarak bakıldığında SAYBİR’in faaliyet alanlarını kapsayan, sürekliliği, verimliliği, birliği, ciddiyeti, ileriye doğru bakan yenilikçiliği gibi değerleri, en iyi şekilde ifade etmektedir.

Tipografi

Logotype’da “SAYBİR” kurumsal ciddiyeti ve gücü ifade etmesi için büyük harfler ile yazılmıştır. Okuma kolaylığını artırmak ve algısal bütünlügü sağlamak için sade bir font seçilmiştir.

Düz Yazı Biçimi= Raleway Font

Güzel Yazı Biçimi=Parisienne Font

Mesaj Gönder

Bir sorunuz ya da bir öneriniz var ise iletişme geçmek için aşağıdaki formu gönderebilirsiniz.0312-911-2959

Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi 1388. Sokak 52/6 Balgat ANKARA TÜRKİYE

bilgi@saybir.org.tr