EHMRG

EQUILIBRIUM İN HEALTHCARE MANAGEMENT RESEARCHERS GROUP

Sağlık yönetimi konularında araştırmalar yapmak, üniversite öğrencilerinin bilimsel bilgi ve yeteneğini geliştirmek ve bilime olan merakı canlandırmak amacıyla SAYBİR Derneği altında kurulmuş bir araştırma topluluğudur.

EQUILIBRIUM İN HEALTHCARE MANAGEMENT RESEARCHERS GROUP

Sağlık Yönetimi Araştırmacılar Grubu

Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group araştırma topluluğunun koordinatörlüğünü SAYBİR yönetim kurulu adına dernek başkan yardımcısı Öğr. Gör. Özgür İnce koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Sağlık yönetimi ve ilgili diğer disiplinlerinde içinde olduğu konularda araştırmalar yapmak, üniversite öğrencilerinin bilimsel bilgi ve yeteneğini geliştirmek ve bilime olan merakı canlandırmak amacıyla SAYBİR Derneği altında kurulmuş bir araştırma topluluğudur.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMLARI

Dünya’da lisans ve lisansüstü eğitim programları yüz yıldan fazla bir geçmişe sahip olup lisans ve lisansüstü programlarına sahip Sağlık İdaresi/Yönetimi bölümü Türkiye’de 55 yıllık bir geçmişe sahiptir. Sağlık Yönetimi/ İdaresi Bölümü İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi birçok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içermektedir. Bu bölüm mezunları sağlık alanında çalışmak üzere yetiştirilmektedir.

2018 Yılı- Lisans Program Sayıları

 • DEVLET
 • VAKIF
 • KKTC
 • AÖF
2018- Lisans Program Sayıları
87

2018 Yılı- Lisans Prog. Öğrenci Sayısı

 • DEVLET
 • VAKIF
 • KKTC
 • AÖF
Mezun Sayısı
15.000

Sağlık Politikaları Araştırma Grubu

 • Grup 2 kişiden oluşur.
 • Üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü okuyan lisans 4. Sınıf, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri arasında seçilir.
 • Gruplar her akademik yılın ilk ayında yenilenir.
 • Her gruba, grup üyelerinin önerileri ve akademik danışma kurulunun onayı ile bir danışman belirlenir.
 • Her araştırma grubu 3 ayda bir ayın ilk cumartesi günü belirlenecek bir konu üzerinde herkese açık bilimsel toplantı düzenlemek zorundadır.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu yapmış olmak.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir akademik program (eğitim, kongre vb. etkinlikler) ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.
 • 80 puan alamayan ve araştırma grubuna devam edemeyen araştırmacı çalışmalarına araştırma adayı grubuna devam edebilir.
 • Grup en az 2 en çok 4 kişiden oluşur.
 • Üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü okuyan lisans 1. 2. veya 3. Sınıf öğrencileri arasından seçilir.
 • Gruplar her akademik yarılın ilk ayında yenilenir.
 • Gruplara seçilen üyeler 2 akademik yarıyıl (1 akademik dönem) grupta çalışmayı kabul eder. Sağlık sorunları, sakatlık durumu gibi istenmeyen durumlarda akademik kurulun incelemesi sonucunda grup üyesi gruptan ayrılabilir.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu önerisi sunmak zorundadır.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir sektör toplantısı ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.
 • Sınıf olan araştırmacı adayları yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan aldığı taktirde araştırmacı grubuna girmek için ayrıcalığa sahip olmaktadır.

Sağlık Ekonomisi Araştırma Grubu

İkinci Grup Sağlık Ekonomisi Araştırma Grubu
 • Grup 2 kişiden oluşur.
 • Üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü okuyan lisans 4. Sınıf, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri arasında seçilir.
 • Gruplar her akademik yılın ilk ayında yenilenir.
 • Her gruba, grup üyelerinin önerileri ve akademik danışma kurulunun onayı ile bir danışman belirlenir.
 • Her araştırma grubu 3 ayda bir ayın ilk cumartesi günü belirlenecek bir konu üzerinde herkese açık bilimsel toplantı düzenlemek zorundadır.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu yapmak zorundadır.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir akademik program (eğitim, kongre vb. etkinlikler) ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.
 • 80 puan alamayan ve araştırma grubuna devam edemeyen araştırmacı çalışmalarına araştırma adayı grubuna devam edebilir.
İkinci Grup Sağlık Ekonomisi Araştırmacı Adayı Grubu
 • Grup en az 2 en çok 4 kişiden oluşur.
 • Üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü okuyan lisans 1. 2. veya 3. Sınıf öğrencileri arasından seçilir.
 • Gruplar her akademik yarılın ilk ayında yenilenir.
 • Gruplara seçilen üyeler 2 akademik yarıyıl (1 akademik dönem) grupta çalışmayı kabul eder. Sağlık sorunları, sakatlık durumu gibi istenmeyen durumlarda akademik kurulun incelemesi sonucunda grup üyesi gruptan ayrılabilir.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu önerisi sunmak zorundadır.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir sektör toplantısı ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.
 • Sınıf olan araştırmacı adayları yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan aldığı taktirde araştırmacı grubuna girmek için ayrıcalığa sahip olmaktadır.

Sağlık Hizmetlerinde Teknoloji ve İnovasyon Araştırma Grubu

 • Grup 5 kişiden oluşur.
 • Grup üyeleri üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü okuyan lisans 4. Sınıf (Tıp fakültesi öğrenciler için 4,5 ve 6 sınıf) Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri arasından 2 kişi, mühendislik bölümlerinden (endüstri müh., bilgisayar müh., elektrik – elektronik mük., tıp mühendisliği vb.) 2 kişi ve tıp fakültesinden 1 kişi arasından seçilir.
 • Gruplar her akademik yılın ilk ayında yenilenir.
 • Her gruba, grup üyelerinin önerileri ve akademik danışma kurulunun onayı ile bir danışman belirlenir.
 • Her araştırma grubu 3 ayda bir ayın ilk cumartesi günü belirlenecek bir konu üzerinde herkese açık bilimsel toplantı düzenlemek zorundadır.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu yapmak zorundadır.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir akademik program (eğitim, kongre vb. etkinlikler) ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.
 • 80 puan alamayan ve araştırma grubuna devam edemeyen araştırmacı çalışmalarına araştırma adayı grubuna devam edebilir.
 • Grup en az 5 en çok 10 kişiden oluşur.
 • Üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü okuyan lisans 1. 2. veya 3. Sınıf öğrencileri arasından seçilir.
 • Gruplar her akademik yarılın ilk ayında yenilenir.
 • Gruplara seçilen üyeler 2 akademik yarıyıl (1 akademik dönem) grupta çalışmayı kabul eder. Sağlık sorunları, sakatlık durumu gibi istenmeyen durumlarda akademik kurulun incelemesi sonucunda grup üyesi gruptan ayrılabilir.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu önerisi sunmak zorundadır.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir sektör toplantısı ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.
 • Sınıf olan araştırmacı adayları yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan aldığı taktirde araştırmacı grubuna girmek için ayrıcalığa sahip olmaktadır.

Sağlık Yönetimi Disiplinler Arası Araştırma Grubu

 • Grup 3 kişiden oluşur.
 • Gruplar her akademik yılın ilk ayında yenilenir.
 • Her gruba, grup üyelerinin önerileri ve akademik danışma kurulunun onayı ile bir danışman belirlenir.
 • Her araştırma grubu 3 ayda bir ayın ilk cumartesi günü belirlenecek bir konu üzerinde herkese açık bilimsel toplantı düzenlemek zorundadır.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu yapmak zorundadır.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir akademik program (eğitim, kongre vb. etkinlikler) ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.

80 puan alamayan ve araştırma grubuna devam edemeyen araştırmacı çalışmalarına araştırma adayı grubuna devam edebilir.

 • Grup en az 3 en çok 6 kişiden oluşur.
 • Üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü okuyan lisans 1. 2. veya 3. Sınıf öğrencileri arasından seçilir.
 • Gruplar her akademik yarılın ilk ayında yenilenir.
 • Gruplara seçilen üyeler 2 akademik yarıyıl (1 akademik dönem) grupta çalışmayı kabul eder. Sağlık sorunları, sakatlık durumu gibi istenmeyen durumlarda akademik kurulun incelemesi sonucunda grup üyesi gruptan ayrılabilir.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu önerisi sunmak zorundadır.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir sektör toplantısı ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.
 • Sınıf olan araştırmacı adayları yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan aldığı taktirde araştırmacı grubuna girmek için ayrıcalığa sahip olmaktadır.

Sağlık Yönetimi Mühendisliği Araştırma Grubu

 • Grup 3 kişiden oluşur.
 • Grup üyeleri üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü okuyan lisans 4. Sınıf, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri arasında 1 kişi, mühendislik bölümlerinden (işletme müh., endüstri müh., bilgisayar müh., elektrik – elektronik mük., tıp mühendisliği vb.) 2 kişi ve tıp fakültesinden 1 kişi arasından seçilir.
 • Gruplar her akademik yılın ilk ayında yenilenir.
 • Her gruba, grup üyelerinin önerileri ve akademik danışma kurulunun onayı ile bir danışman belirlenir.
 • Her araştırma grubu 3 ayda bir ayın ilk cumartesi günü belirlenecek bir konu üzerinde herkese açık bilimsel toplantı düzenlemek zorundadır.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu yapmak zorundadır.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir akademik program (eğitim, kongre vb. etkinlikler) ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.

80 puan alamayan ve araştırma grubuna devam edemeyen araştırmacı çalışmalarına araştırma adayı grubuna devam edebilir.

 • Grup en az 3 en çok 6 kişiden oluşur.
 • Üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü okuyan lisans 1. 2. veya 3. Sınıf öğrencileri arasından seçilir.
 • Gruplar her akademik yarılın ilk ayında yenilenir.
 • Gruplara seçilen üyeler 2 akademik yarıyıl (1 akademik dönem) grupta çalışmayı kabul eder. Sağlık sorunları, sakatlık durumu gibi istenmeyen durumlarda akademik kurulun incelemesi sonucunda grup üyesi gruptan ayrılabilir.
 • Her yıl 6 aylık süre ile en az 2 (iki) ulusal veya uluslararası akademik yayın veya her yıl bir proje başvurusu önerisi sunmak zorundadır.
 • Akademik kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Equilibrium in Healthcare Management Researchers Group ekibindeki diğer gruplar arasından en iyi çalışma en az bir sektör toplantısı ile araştırma grubu ödüllendirilir.
 • Grup üyeleri online sınav tabi tutularak aldıkları puan ve akademik kurul değerlendirmesi (CV, akademik ve sosyal çalışmalar, aktiviteler vb. durumlar) ile bir yıllığına seçilir.
 • Seçilen grup üyeleri her yıl tekrar sınava tabi tutulur. Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 puan alanlar grup üyeliğine devam eder.
 • Sınıf olan araştırmacı adayları yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden 80 puan aldığı taktirde araştırmacı grubuna girmek için ayrıcalığa sahip olmaktadır.
EHMRG
EQUILIBRIUM İN HEALTHCARE MANAGEMENT RESEARCHERS GROUP