Sağlık Yönetimi Birliği

Kurumsal Kimliğimiz oluşturulurken Aydınlatan ve Öncülük eden anlamları ile  Yönetimde Birlik Korumak, Güvence Altına Almak ve Biraraya Getirmeyi ifade etmesi amaçlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK

Köklü Bir Geçmişten Aydınlık Bir Geleceğe

Logotype’ın amblemi “S” harfi formundan oluşan Alev şeklinde tasarlanmıştır. Logotype’da üç adet “S” harfi aşağıya doğru incelen çizgiler ile birbirine bağlanmıştır. Aydınlatan ve Öncülük eden anlamları ile birbirine bağlanması Yönetimde Birliği sembolize ederken,Korumayı, Güvence Altına Almayı ve Biraraya Getirmeyi ifade eder.

Logotype’a bir bütün olarak bakıldığında SAYBİR’in faaliyet alanlarını kapsayan, sürekliliği, verimliliği, birliği, ciddiyeti, ileriye doğru bakan yenilikçiliği gibi değerleri, en iyi şekilde ifade etmektedir.

TARAFSIZLIK

Bilimsel ahlak ve toplumsal adalet anlayışı ile tüm faaliyetlerimizi taraf tutmadan, ayrım yapmadan, tüm görüş ve düşüncelere saygı çerçevesinde sürdüreceğiz.

EŞİTLİK

Tüm faaliyetlerimiz süresince, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin herkese ve her düşünceye eşit mesafede olacağız.

SAYBİR

Sağlık Yönetimi Birliği

KATILIMCILIK

Sağlık sisteminin tüm paydaşları ile bağlarımızı güçlük tutarak faaliyetlerimizde ve çalışmalarımızda paydaşlarımızın katılımını sağlayacak, fikirlerini önemseyecek ve kararlarımıza dahil edeceğiz.

DÜRÜSTLÜK

Her türlü şart ve koşulda, şeffaflık ilkesi ile tüm faaliyetlerimizde ve bilimsel çalışmalarımızda dürüstlük ilkesinden ayrılmayacağız.

YENİLİKÇİLİK

Son yıllarda yıkıcı teknolojilerin etkisinin artması, çevresel koşulların değişmesi, sağlık statüsünü belirleyen faktörlerin etkisinin daha fazla hissedilmesi, yaşlanan nüfus, sağlık hizmetlerindeki maliyet artışı, girişimcilik faaliyetlerinin sayısındaki artış, sağlık politikalarında ve sistemlerinde yaşanan değişimler sağlık hizmetlerine farklı bir dinamizm kazandırmıştır. SAYBİR olarak bizler, değişen tüm koşulları dikkatli şekilde takip edecek ve uygulamalarımızı yenilikçi bir düşünce ile organize edeceğiz.