SAYBİR

Sağlık İdaresi Bölüm Başkanları Çalıştayları

Detaylar: 19 Çalıştay Organizasyonu
Tarih: 2014-2019

Sağlık İdaresi Yönetimi Bölüm Başkanlarının Çalıştaylarına Öncülük Ettik

BÖLÜM BAŞKANLARI TOPLANTILARI

SAYBİR öncülüğünde; Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümlerinin sayılarının hızla artması nedeniyle bölümler arasında her türlü işbirliğinin sağlanması, ortak bir müfredatınoluşturulması ve mesleki beklentilerin hayata geçirilmesi adına söz konusu bölümlerin başkanları, başkan yardımcıları ve öğretim üyeleri ile bir araya gelerek çalıştaylar düzenlendi.