Sponsor ve Destekçiler
SAYBİR

“Türkiye’de Sağlık Yönetimi ve Kamu Hastane Birlikleri” Sempozyumu

Yer: Ankara
Tarih: 07-08 Haziran 2012

Sağlık Bakanlığının Yeni Teşkilat Yapısı Türkiye’de Sağlık Yönetimi ve Kamu Hastane Birlikleri Sempozyumunda İlk Kez Tartışıldı.

Türkiye’de Sağlık Yönetimi ve Kamu Hastane Birlikleri Sempozyumu

7-8 Haziran 2011 tarihleri arasında Ankara’da Sağlık Yönetimi ve Kamu Hastane Birlikleri Sempozyumunu gerçekleştirdik. Bu sempozyumda sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı gibi birçok farklı sektörden yaklaşık 900 katılımcı bir araya getirildi.
Sempozyum süresince Sağlık Hizmetlerinde Vizyoner Liderlik, Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Yapıları, Kamu Hastane Birlikleri’nin Getirdiği Yenilikler, Yeni Yapılanmada Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye’de İlaç ve Tıbbi Cihaz Yönetimi, Özel Hastanecilikte Yeni Dönem-Zincir Hastaneler, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamaları, Kamu-Özel Ortaklıkları ve Kampüs Hastaneler, Sağlık Hizmetlerinin Toplumsallaştırılması, Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi, Türkiye’de Sağlık Yöneticiliği Eğitiminin Geçmişi ve Mevcut Durum, Öğrenci Gözüyle Sağlık Yönetimi, Sağlıkta Ulusal Kalite Sistemi ve Akreditasyon, Sağlık Yönetimi Eğitimine Sendikal Katkı, Sağlıkta Global Bütçe Uygulamaları ve Sağlık Harcamaları Üzerine Etkisi, Kamu Hastane Birlikleri İçin Yönetici Karar Destek Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinin Maliyeti, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme, Sağlık Yönetiminde Üniversite ve Bakanlık Güçbirliği, Sağlık Serbest Bölgeleri, Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakoekonomi, Sağlıkta Offset Uygulamaları ile ilgili konular ele alınmıştır. Yeni yapılandırılan Sağlık Bakanlığı için ilk toplantı olması nedeniyle sempozyum sonunda oluşturulan rapor ilgili yerlere sunularak ulusal basında geniş yer bulmuştur.