Köklü Bir Geçmişten Aydınlık Geleceğe.

Çok Sektörlü ve Katılımcı Yönetim Anlayışı

Sağlık Yönetimi Birliği derneği olarak temel amacımız, geleneksel değerler ve yenilikçi uygulamalar ile Sağlık Yönetimi mesleğini uluslararası alanda ve Türkiye’de en iyi şekilde temsil etmek, sağlık politikalarına ve planlamalarına katkıda sağlayacak bilimsel, sektörel ve mesleki çalışmalar yapmak ve sağlık yöneticilerine ve sağlık yöneticisi adaylarına değişen ulusal ve uluslararası konjonktüre göre uygun en iyi yolu göstermektir.

Kuruluş

Sağlık Yönetimi Birliği Derneğini yani SAYBİR’i 2010 yılında Ankara’da kurduk. Derneği kurarken temel amacımız, sağlık yönetiminde profesyonel ve çağdaş yönetim anlayışının geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli katkıyı sağlamaktı.

Misyonumuz

Toplumdaki her bireye ihtiyaç duyduğu kaliteli, güvenilir sağlık hizmetinin hakkaniyete uygun biçimde sunulmasında, sağlık sektörünün yönetiminde profesyonel çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi noktasında sağlık kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde, sağlık ve sosyal güvenlik politikaları geliştirmektir.

Vizyonumuz

Sağlık sektöründe, çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesine sağladığı katkılarıyla, Türkiye de ve Dünya da tanınan, saygın, referans kabul edilen sivil toplum kuruluşu olma

Değerlerimiz

Yenilikçilik

Son yıllarda yaşanan değişimler sağlık hizmetlerine farklı bir dinamizm kazandırmıştır. SAYBİR olarak bizler, değişen tüm koşulları dikkatli şekilde takip edecek ve uygulamalarımızı yenilikçi bir düşünce ile organize edeceğiz.

Katılımcılık

Sağlık sisteminin tüm paydaşları ile bağlarımızı güçlük tutarak faaliyetlerimizde ve çalışmalarımızda paydaşlarımızın katılımını sağlayacak, fikirlerini önemseyecek ve kararlarımıza dahil edeceğiz.

Dürüstlük

Her türlü şart ve koşulda, şeffaflık ilkesi ile tüm faaliyetlerimizde ve bilimsel çalışmalarımızda dürüstlük ilkesinden ayrılmayacağız.

Tarafsızlık

Bilimsel ahlak ve toplumsal adalet anlayışı ile tüm faaliyetlerimizi taraf tutmadan, ayrım yapmadan, tüm görüş ve düşüncelere saygı çerçevesinde sürdüreceğiz.

Eşitlik

Tüm faaliyetlerimiz süresince, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin herkese ve her düşünceye eşit mesafede olacağız.

Yönetim Kurulu

Kurumsal Kimlik

Logotype’ın amblemi “S” harfi formundan oluşan Alev şeklinde tasarlanmıştır. Logotype’da üç adet “S” harfi aşağıya doğru incelen çizgiler ile birbirine bağlanmıştır. Aydınlatan ve Öncülük eden anlamları ile birbirine bağlanması Yönetimde Birliği sembolize ederken,Korumayı, Güvence Altına Almayı ve Biraraya Getirmeyi ifade eder. Logotype’a bir bütün olarak bakıldığında SAYBİR’in faaliyet alanlarını kapsayan, sürekliliği, verimliliği, birliği, ciddiyeti, ileriye doğru bakan yenilikçiliği gibi değerleri, en iyi şekilde ifade etmektedir.

Tipografi

Logotype’da “SAYBİR” kurumsal ciddiyeti ve gücü ifade etmesi için büyük harfler ile yazılmıştır. Okuma kolaylığını artırmak ve algısal bütünlügü sağlamak için sade bir font seçilmiştir.

Renkler

Logotype’da, Kırmızı, Lacivert ve Siyah renkler kullanılmıştır. Kırmızı renk; canlılık ve dinamizmin rengidir. Ataklık, azim ve kararlılığı temsil eder. Lacivert renk; otorite ve verimliliği temsil eder. Aynı zamanda toplumsal düzen ve güven ortamını çağrıştırmaktadır. Siyah renk; kurumsallığın, ciddiyetin ve kararlılığın rengidir. Logotype ile bu kavramlarla özdeşleştirilmiştir.