SAYBİR

SAYBİR YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Yer: Ankara

SAYBİR Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Sağlık Yönetimi Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı

Yeni dönemde değişen yönetim kurulu ile yeni projelere odaklanan SAYBİR derneği yeni yönetim kurulu Ankara’da toplanarak dernek projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Yapılan toplantı sonrasında belirlenen projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi, çeşitli komisyonlarla derneğin desteklenmesi, sağlık sektörünün özel ve kamu paydaşları ile ilişkilerin geliştirilmesi, bilimsel faaliyetlere daha fazla önem verilmesi, akademik projelerin derneğin çalışma alanları arasında önemli bir konuma getirilmesi düşünceleri ortaya çıkmıştır.