Başkan Yardımcısı

Ç. Erkan AKYÜREK

1980 Aybastı – ORDU doğumlu olan Akyürek, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’nda lisans eğitimini tamamlamıştır. 2000 – 2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde yürüttüğü yöneticilik görevinin ardından aynı yıl Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını tamamlayarak “Bilim Uzmanı” unvanını almış, 2013 yılında ise yine Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde başladığı Öğretim Üyeliği görevine, 2017 yılında aldığı “Doçent” unvanı ile devam etmektedir. Akademik ilgi alanları; Sayısal Karar Verme, Stratejik Yönetim, Afet ve Kriz Yönetimi ile Sağlık Ekonomisi’dir.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanı sıra Sağlık Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu’nun (ANSAYT) Akademik Danışmanı olan Akyürek, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) yönetim kurulu üyesidir. “Defne” ve “Deniz”in babasıdır.

Yönetim Kurulu