Birleşik Krallık Endüstri stratejisi geleceği dönüştürecek eğilimleri yapay zeka ve veri, yaşlanan toplum, temiz büyüme ve mobilite şeklinde dört başlıkta toplamıştır. Bu eğilimlere farklı alanlarda oluşturulan ve Catapult olarak isimlendirilen yapılarla odaklanma planlanmıştır. Catapult, Birleşik Krallığın spesifik alanlarda inovasyon kabiliyetini dönüştürmek ve ekonomik büyümeye yardım etmek için tasarlanan dünya çapında öncü merkezlerin dahil edildiği Küresel düzeyde artan politik, ekonomik ve finansal risklerin yanı sıra, artan belirsizlikler ve yeni arayışlar, değişen teknoloji, üretim yapısı ve hizmet sunum biçimlerindeki değişimler, demografik ve sosyo-kültürel yapılardaki değişiklikler, dijitalleşen dünyada bilgi güvenliği ve mahremiyetin öneminin artması, artan iyi yönetişim ihtiyacı gibi eğilimler nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de risklerin başarıyla tanınması, yönetilmesi ve azaltılması daha da önemli hale gelmiştir.

Bu kapsamda ülkemiz sağlık sektörü içinde, sağlık kuruluşlarının iç ve dış çevre analizleri ile uyumlu bir şekilde tüm faaliyet, süreç ve çıktılarına uzanan olası risklerin ve etkileşimlerinin proaktif ve reaktif anlamda değerlendirilebileceği risk yönetim sistemine ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Özellikle Avrupa’da sağlık alanında ortak risk standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network) ve onun bünyesindeki farklı ülkelerden 11 kamu ve özel sektör kuruluşun katılımcılarıyla oluşan OPSC (Operational Sub-Comitee) tarafından farklı ihlal türlerinin örneklerini içeren bir ihlal sözlüğü olan İsraf Tipoloji Matrisi geliştirmiştir.  Bu israf tipoloji matrisinde ihlallerin genel tanımları, artan bir “niyet” derecesine göre sıralamıştır. Hatalar: yanlışlıkla bir kural veya kılavuzun istenmeden ihlal edilmesiyle çıkar sağlamak. Suiistimaller: Bir kuralı veya kılavuzu bilerek ihlal ederek yada kural / kılavuz eksikliğinden yararlanarak haksız yere çıkar sağlamak. Dolandırıcılık: yasa dışı ve kasıtlı olarak bir kuralı ihlal ederek çıkar sağlamak. Yolsuzluk: yasadışı olarak üçüncü tarafların katılımıyla yetkinin herhangi bir şekilde tahrif edilmesinden yararlanmak şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca iki ayrı israf türünden bahsetmiştir.  İlk olarak faturalandırma kurallarının ihlal edilmesi ikinci olarak da aşırı tüketim veya rehberlere, kurallara aykırı olarak gereksiz veya çok pahalı sağlık hizmeti sağlanması ve / veya reçetelendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların çoğunda uzun zamandır bilinen, ancak pekte üzerinde durulmayan bir sonuçla karşılaşılmış olup başka bir deyişle israf ve suiistimallerin olduğu görülmüştür.