loader image

Yönetici denince üst düzey yönetici ve insanları daha çok yöneten yetki ve sorumlulukları fazla olan kişiler akla gelmektedir. Bu yönüyle yönetim sadece insanları değil süreçlerin yönetimi ve malzemelerin yönetimini de içine alan çok geniş bir bilimdir. Bilindiği gibi hastaneler ileri teknoloji ve yüksek maliyetli malzemeler ile donatılmış teknoloji, emek ve malzeme yoğun kurumlar arasındadır.

Sağlık Yönetimi Paradigması / Necati Kocakoç Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse basında çokça görmeye başladığımız “sağlık yönetimi“ kavramı ve sağlık yönetimi mezunlarının “atanamama sorunları” gündemdeki yerini korumaktadır. Neden sağlık yönetimi bölümüne ihtiyaç duyuldu. Neden bu bölüm mezunlarının ataması yok?  Niçin bu bölümün ve mezunlarının sayıları her geçen gün artmakta? Sağlık yönetimi alanında dünyadaki gelişmeler nelerdir? gibi sorular akıllara gelmektedir.

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde “Okuryazar” şöyle tanımlanıyor: “Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse)”. Burada sadece okuyabilmek değil, yazabilmek de gerekiyor. Meselâ bir kitapta yazılan metni okuduk mu “okur”, söylenen bir şeyi herhangi bir alfabe ile yazıya dökebildik mi “yazar”, ikisini birlikte yapabiliyorsak, yani hem okur hem de yazar isek “okuryazar” olmuş oluyoruz.. Eğitim düzeyi tayin edilirken“okuryazar” olmak, ilkokulun altında yer alıyor. Diploması yok ama kendi gayretleriyle okumayı ve yazmayı

Birleşik Krallık Endüstri stratejisi geleceği dönüştürecek eğilimleri yapay zeka ve veri, yaşlanan toplum, temiz büyüme ve mobilite şeklinde dört başlıkta toplamıştır. Bu eğilimlere farklı alanlarda oluşturulan ve Catapult olarak isimlendirilen yapılarla odaklanma planlanmıştır. Catapult, Birleşik Krallığın spesifik alanlarda inovasyon kabiliyetini dönüştürmek ve ekonomik büyümeye yardım etmek için tasarlanan dünya çapında öncü merkezlerin dahil edildiği Küresel düzeyde artan politik, ekonomik ve finansal risklerin yanı sıra, artan belirsizlikler ve yeni arayışlar, değişen