Yönetici denince üst düzey yönetici ve insanları daha çok yöneten yetki ve sorumlulukları fazla olan kişiler akla gelmektedir. Bu yönüyle yönetim sadece insanları değil süreçlerin yönetimi ve malzemelerin yönetimini de içine alan çok geniş bir bilimdir. Bilindiği gibi hastaneler ileri teknoloji ve yüksek maliyetli malzemeler ile donatılmış teknoloji, emek ve malzeme yoğun kurumlar arasındadır.