SAYBİR

Basında Biz

 Sağlık Yöneticileri Bir Çatı Altında Toplandı                                                                  

     Sağlık yöneticileri, seslerini duyurabilmek için yeni bir dernek kurdu. Merkezi Ankara'da bulunan Sağlık Yönetimi Birliği Derneği (SAYBİR), halka ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin kaliteli, ulaşılabilir ve güvenilir bir biçimde sunulması ve kamu yönetiminde profesyonel çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesini hedefliyor. Genel Başkanlığını Endam Aksu'nun yaptığı dernek, profesyonel sağlık yöneticilerini tek çatı altında toplayacak. Kendi alanında ise en geniş tabanlı sivil toplum örgütü olma özelliğini taşıyor. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında Sosyal Güvenlik Kurumu da dahil olmak üzere aktif olarak çalışan veya emekli olan en az 4 yıllık lisans eğitimi veren sağlık idaresi, sağlık yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, kamu yönetimi, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve dengi alanda eğitim veren lisans ve lisansüstü mezunları ile hala yöneticilik yapanlar, belirtilen bölümlerdeki öğrenciler, mezunlar ve tüm akademik personel derneğe üye olabilecek. Genel Başkan Endam Aksu, sağlık yönetiminin çağın gerektirdiği modern yönetim seviyesine çıkarmak için bir araya geldiklerini söyledi.    04/05/2010 Beyaz Gazete 

SAYBİR Derneği kuruldu

Tarih: 07.05.2010 Saat: 08.27

Halkın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin hakkaniyete uygun, kaliteli, ulaşılabilir ve güvenilir bir biçimde sunulmasında ve kamu yönetiminde profesyonel çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi noktasında tüm sağlık kuruluşlarına gerekli katkıyı sağlamak üzere SAYBİR (Sağlık Yönetimi Birliği Derneği) kuruldu.

Bingöllü Hemşerimiz Endam Aksu’nun öncülüğünde SAYBİR (Sağlık Yönetimi Birliği Derneği) kuruldu.

SAYBİR (Sağlık Yönetimi Birliği Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Endam Aksu, yaptığı yazılı açıklamada kurulan dernek ile birlikte Sosyal Güvenlik Politikalarına yön verileceğini ve bu konuda yapılan açıklamaların ulusal ve yerel basında yankı uyandırdığını bildirerek, derneklerinin bu alana yeni bir soluk getireceğini ifade etti.

SAYBİR Derneği’nin 9 Nisan 2010 tarihinde kurulduğunu belirten SAYBİR (Sağlık Yönetimi Birliği Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Aksu, “Sağlık kurumlarının yönetiminde ve bu kurumların idari ve mali yapılarının analiz edilmesinde,  akreditasyonlarının sağlanmasında; bilgi, beceri ve deneyimlerini aktaracak yeterli akademik eğitimi almış donanımlı yönetim ekiplerinin ve sağlık uzmanlarının ihdas edilmesinin gerekliliğine inanan ve sağlık yönetiminin çağımızın gerektirdiği modern sağlık yönetimi seviyesine ulaşması için çalışmalarını yürütecek olan SAYBİR (Sağlık Yönetimi Birliği Derneği) 09 Nisan 2010 tarihinde kurulmuştur” dedi.

 “Kamu veya özel sağlık kurumlarında Sosyal Güvenlik Kurumu da dâhil olmak üzere aktif olarak çalışan veya emekli olan en az dört yıllık lisans eğitimi veren sağlık idaresi, sağlık yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, kamu yönetimi, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri ve dengi alanda eğitim veren lisans ve lisansüstü mezunları ile kamu veya özel sağlık kurumlarında Sosyal Güvenlik Kurumu da dâhil fiilen yöneticilik yapanlar, kamu ve özel sağlık Kurumlarında çalışmayan en az dört yıllık lisans eğitimi veren sağlık idaresi, yönetimi ve dengi alanda lisans ve lisansüstü eğitim öğrencileri, mezunları ve tüm akademik personeli derneğimize üye olabilecektir” diyen Aksu, bu şekilde sağlık yöneticilerini tek çatı altında toplayan en geniş tabanlı sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydederek, “Profesyonel sağlık yöneticilerini tek çatı altında toplayan en geniş tabanlı sivil toplum kuruluşu olarak “SAYBİR”, halkımıza ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin hakkaniyete uygun, kaliteli, ulaşılabilir ve güvenilir bir biçimde sunulmasında ve kamu yönetiminde profesyonel çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi noktasında tüm sağlık kuruluşlarına gerekli katkıyı sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Bingöl Online Haber Servisi

 

Sağlık yöneticileri bir dernek daha kurdu

Hastanelerde profesyonel yönetim modellerinin kurulması yönünde çalışma yapmak için kurulan Sağlık Yönetimi Birliği Derneği, farklı iş kollarını bünyesinde topluyor Hastanelerde modern sağlık yönetimi kurulması yönünde faaliyet göstermek üzere kurulan Sağlık Yönetimi Birliği Derneği (SAYBİR), sağlık yöneticilerini çatısı altında toplamayı hedefliyor. 

Sağlık kurumlarının yönetiminde, idari ve mali yapılarının analiz edilmesinde, akreditasyonlarının sağlanmasında donanımlı yönetim ekiplerinin ve sağlık uzmanlarının ihdas edilmesinin gerekliliğine inandıklarını belirten Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Endam Aksu, dernek profilini şöyle anlattı:

“Kamu veya özel sağlık kurumlarında Sosyal Güvenlik Kurumu da dahil olmak üzere aktif çalışan veya emekli olan en az dört yıllık lisans eğitimi veren sağlık idaresi, sağlık yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, kamu yönetimi, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve dengi alanda eğitim veren lisans ve lisansüstü mezunları ile kamu veya özel sağlık kurumlarında yöneticilik yapanlar, kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışmayan en az dört yıllık lisans eğitimi veren sağlık idaresi, yönetimi ve dengi alanda lisans ve lisansüstü eğitim öğrencileri, mezunları ve tüm akademik personeli derneğimize üye olabilecek. Böylece profesyonel sağlık yöneticilerini tek çatı altında toplamayı hedefliyoruz. 

SAYBİR, halkımıza ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin hakkaniyete uygun, kaliteli, ulaşılabilir ve güvenilir bir biçimde sunulmasında ve kamu yönetiminde profesyonel çağdaş yönetişim anlayışının geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi noktasında tüm sağlık kuruluşlarına gerekli katkıyı sağlayacaktır.” 31-05-2010 

http://www.medimagazin.com.tr/haber.php?id=67741&q=saybir

Saybir, Bakan Yılmaz'a Brifing Verdi

            Sağlık Yönetimi Birliği (SAYBİR), Bingöl Sağlık Kurumlarının Mali yapıları hakkında Kalkınma Bakanı sayın Cevdet YILMAZ’a brifing verdi.

Sağlık Yönetimi Birliği (SAYBİR), Bingöl Sağlık Kurumlarının Mali yapıları hakkında Devlet Bakanımız sayın Cevdet YILMAZ’a brifing verdi, genelde sağlık yönetiminin profesyonelleşmesi amacıyla SAYBİR tarafından yürütülen faaliyetlerin ve özelde Bingöl Sağlık Kurumlarının mali yapılarının masaya yatırıldığı görüşmede Bakan Cevdet YILMAZ yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, sağlıkta dönüşümün yaşandığı bu süreçte sağlık yönetimininde profesyonelleşmesinin bir zorunluluk olduğunu ve gereken desteği vereceğini ifade etti. Aynı zamanda Bingöl ile ilgili hazırlanan rapordan dolayı da SAYBİR Yönetimine teşekkür etti. SAYBİR başkanı Endam AKSU Bingöl Sağlık Kurumları hakkında; Sağlık Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda sağlık kurumlarının en fazla 3 aylık tüketimini stok olarak bulundurması gerekmekte ise de özellikle Bingöl Devlet Hastanesinin 2009 tüketimine kıyasla 1 milyar TL tutarında stok fazlası bulunduğu dikkatten kaçmamaktadır. Bu stok bulundurma maliyetlerini artırmakta ve firmalara olan borcun 1 milyar TL tutarında gereksiz artırıldığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bingöl Devlet Hastanesi Yönetiminin özellikle stok yönetimine önem vermesi gerekmektedir.  

Bingöl Kığı İlçe hastanesinin 2. Derece risk grubunda olması aylık tahakkuk miktarının net borç miktarının yaklaşık 60 bin TL altında olduğu dolayısıyla adı geçen hastanenin gider ve gelir yönetiminde hastane yönetiminin başarısız olduğunu göstermektedir.

Satın alma bakımından Bingöl Devlet Hastanesine bağlanan hastanelerden Bingöl Genç Devlet Hastanesinin ve Bingöl Karlıova İlçe Hastanesinin satın alma yapmamaları gerekirken önemli miktarlarda satın alma yaptıkları dikkati çekmektedir.

Yukarıdaki bilgiler kapsamında;

- Bingöl Sağlık Kurumlarının neredeyse tamamının stok yönetimlerini tekrar gözden geçirmesi gerektiği, 

- Gider ve stok yönetimi bakımından Bingöl Doğum ve Çocuk Bakımevinin başarılı bir grafik izlediği,

- Gereksiz malzeme alımıyla firmalara gereksiz borçlanmalardan kaçınılması gerektiği, 

- Kamu Hastane Birliklerine doğru ilerlenen süreçte Bingöl Hastanelerinin mevcut mali yapılarıyla sağlık hizmeti faaliyetlerini yürütmesinde sıkıntıların ortaya çıkacağı,

- Bu nedenle Bingöl Hastanelerinin, akademik eğitimini ilgili alanda tamamlamış profesyonel yönetim ekiplerinin oluşturulması veya profesyonel danışmanlık alma yoluna gitmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.

2009 yılı verilerine göre yapılan değerlendirmede önemli bir hizmet değerlendirme kriteri olan yatak doluluk oranına bakıldığında Bingöl sağlık kuruluşlarının yatak doluluk oranı ortalamasının Türkiye ortalaması olan %62,5 un üzerinde olduğu, doluluk oranı ve yatak devir hızlarına bakıldığında Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ve Bingöl Solhan Devlet Hastanesinin başarılı olduğu ancak Bingöl Devlet Hastanesinin; komşu illerdeki benzer yatak sayısındaki hastanelere kıyasla yatak doluluk oranının düşük olduğu, yatakların %33 ü gibi büyük bir kısmının kullanılmadığı ve atıl durumda olduğu Bingöl Devlet hastanesinin aylık tahakkuk tutarı olan 2.685.000 lira dikkate alındığında ayakta tedavi gelirleri de düşüldüğünde yaklaşık 1.000.000 TL lik bir gelir kaybı meydana geldiği bunun nedenlerinin analiz edilerek yatak doluluk oranını arttırıcı stratejik planların ortaya konmasının bir zorunluluk olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır dedi.

SAYBİR Yönetim Kurulu Başkanı Endam AKSU talep olması halinde Bingöl Sağlık Kurumlarına gereken danışmanlık hizmetinin verilebileceğini ifade etti. Tavznet