SAYBİR

Üyelik Koşulları

Kanunda aksine hüküm olmadıkça halen kamu sağlık kurumları, özel sağlık kurumları ve Sosyal Güvenlik Kurumunda aktif olarak çalışan veya emekli olan en az dört yıllık lisans eğitimi veren sağlık idaresi, sağlık yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, endüstri mühendisliği, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri ve dengi alanda eğitim veren lisans ve lisansüstü mezunları ile kamu veya özel sağlık kurumlarında sosyal güvenlik kurumu da dâhil fiilen yöneticilik yapanlar, Kamu ve Özel Sağlık Kurumlarında çalışmayan en az dört yıllık lisans eğitimi veren sağlık idaresi, yönetimi ve dengi alanda lisans ve lisansüstü eğitim öğrencileri, mezunları ve tüm akademik personeli derneğe üye olabilirler.
Derneğe girmek isteyenler yazılı olarak Yönetim Kuruluna müracaat ederler. Yönetim Kurulu müracaatları en geç 30 gün içinde karara bağlar. 
Üyelik şartına sahip olmamakla birlikte, Sağlık Yönetimi Birliği Derneği “SAYBİR” in amaçları doğrultusunda olumlu çalışmaları görülen kişilere Dernek Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla “ Dernek Onursal Başkanlığı” ve “Dernek Onursal Üyesi” unvanı verilebilir. Bu unvan önemli nedenlerle ve Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla geri alınabilir.