SAYBİR

Saybir güncelleme

güncelleme yapılmaktadır.


Detay...

ÜNİVERSİTELERİN SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMPOZYUM VE KONGRELER


Detay...

3-7 Mayıs İnteraktif Satınalma ve Tedarik Zinciri Eğitimi Sunumları


Detay...

Derneğimiz üyelerine Satın Alma ve Kişisel Gelişim Konulu Eğitim

24-28 Mayıs tarihleri arasında Bodrum İsis Otelde derneğimiz üyelerine yönelik olarak “Satın Alma ve Kişisel Gelişim Konulu Eğitim Toplantısı” düzenlenmiştir. Sözkonusu eğitim Hasan AKBULUT ve Cahit MAAC hocalarımız tarafından verilmiştir. Eğitim sonunda katılan bütün üyelerimize teşekkürlerini ifade eden Dernek Genel Başkanımız Endam AKSU, bu tür eğitim toplantılarının üyelerimiz açısından çok faydalı olduğunu, önümüzdeki günlerde de buna benzer çeşitli eğitim toplantılarının gerçekleştirileceğini ifade etmiştir.


Detay...

Olağan Genel Kurul Daveti

Sağlık Yönetimi Birliği Derneği Olağan Genel Kurul Daveti Değerli Üyelerimiz, Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 Cumartesi saat 10:00'da Sağlık Yönetimi Birliği Derneği Merkezinde (Aşağı Eğlence Mah. Temizel Sok. No: 5/4 Etlik/Ankara )aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmaması durumunda 16 Nisan 2016 tarihinde aynı gündemle aynı yer ve saatte çoğunluk aramaksızın yapılacaktır. YÖNETİM KURULU


Detay...
01234
  • Haberler
  • Etkinlikler
  • Eğitimlerimiz
  • Sağlık Ekonomisi
  • Mobil Üyelik
  • e-Kütüphane
  • Fotograflar

Sağlık Ekonomisi Araştırmaları             

1. Sağlık ekonomisi ile ilgili araştırmalar yapmak, sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve sağlık yönetimi sürecine destek olmak; uluslararası sağlık ekonomisi değerlendirme kuruluşları ile koordineli çalışmalar yürütmek ve bu noktada ülkeleri incelemek ve değerlendirmek,

2. Genel sağlık harcamalarının disiplin altına alınması için sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi noktasında Ekonomik Değerlendirme Tekniklerinin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

3. Kamu ve özel sağlık kurumlarının etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak yönetilmesine destek olmak amacıyla maliyet analiz ve mali analiz çalışmaları yapmak; ayrıca sağlık          işletmelerinin yönetimi ile ilgili olarak ise yatırım, stok, insan kaynağı ve dış kaynak kullanımı konularında araştırmalar yapmak,

4. Sağlık ekonomisi araştırmaları için yurt içinde veya yurt dışında yapılan çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası projeler yapmak; tıp, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, işletme, istatistik, mühendislik vb. alanlarda ortak multi - disipliner bir yaklaşım kazandırmak,

5. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin önerilerde bulunmak ve bu konudaki çalışmalara destek vermek için gerekli eğitim, proje, uygulama, danışmanlık faaliyetlerini yürütmek ve altyapı çalışmaları yapmak.

       e-kutuphane-2